4000 1346 post@tiforalle.no

Livsstilsendring

Med bakgrunn i de økende livsstilsrelaterte plager vi ser i samfunnet i dag, og som et ledd i vårt bidrag til folkehelsa, tilbyr Trondheim Idrettsklinikk kurs i livsstilsendring.

I 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreformen og den nye Folkehelseloven. Disse trådde i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven tar sikte på å forebygge sykdom og utjevne sosiale ulikheter i helse. Ett av punktene i Samhandlingsreformen beskriver følgende:

Det er ønskelig med flere tilbud til de som ønsker hjelp til å endre en usunn livsstil.

Samhandlingsreformen foreslår at dette kan bestå av å endre kosthold, samt komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet. I tråd med dette, har Trondheim Idrettsklinikk et lavterskeltilbud for livsstilsendringer. Vi er et supplement til eksisterende, offentlige tilbud, og følgelig behøver du ikke gjennom en henvisnings –og søknadsprosess for å være med på en av våre grupper, og det er kort ventetid.

 

Innhold:

 • Individuell oppstartsamtale / kartlegging og utarbeidelse av individuelt treningsprogram
 • Undervisning med fokus på konkrete og enkle endringer som gjør en stor forskjell.
 • 12 felles treninger, fordelt på 12 uker. Ved fire av samlingene legges det opp til undervisning i tillegg til treningsøkten.
 • Individuelle treningsprogram.
 • Individuelle oppfølgingssamtaler etter 26 og 52 uker.
 • Tilgang til treningsfasilitetene ved Trondheim Idrettsklinikk i kursperioden (3 mnd)

Nina Stiles

Jeg kan hjelpe

Gunnvor Halmøy

Jeg kan hjelpe

Gunhild Hervik Thorbjørnsen

Jeg kan hjelpe

Glenn Angelsen

Jeg kan hjelpe

Anders Vien

Jeg kan hjelpe

Helge Pedersen

Jeg kan hjelpe

Espen Kveli

Jeg kan hjelpe

Øyvind Skarsaune

Jeg kan hjelpe

Gaute Alstad Sunde

Jeg kan hjelpe

Kostholdsveiledning

Ikke alle ønsker treningsveiledning eller et helt livsstilsendringskurs. Til deg kan vi tilby kostholdsveiledning. Dette innebærer:

Hvorfor?

 • Gi individet inspirasjon og læring i hvordan man på en god og motiverende måte kan ta bedre vare på kroppen sin.
 • Etablere gode og varige kostholdsvaner.
 • Bevisstgjøring rundt de små tingene som utgjør en stor forskjell

Hvordan?

Vi ønsker å kartlegge den enkeltes vaner og behov, for å kvalitetssikre at rådene passer nettopp deg. Dette gjøres ved å gjennomføre en oppstartssamtale, og eventuelt en kostholdsregistrering.

 • Man kommer sammen fram til realistiske målsetninger.
 • Det utarbeides individuell kostholdsplan, eller man kan nøye seg med rådgivning (alt etter ønske/ behov).
 • Oppfølging etter ønske/ behov

 

Bestill en time 

Hovedmål:

Øke livskvaliteten gjennom å forbedre fysisk og mental helse, samt lære å ta ansvar for egen helse og livssituasjon.

 

Delmål:

 • Gi individet inspirasjon og læring i hvordan man på en god og motiverende måte kan ta bedre vare på kroppen sin.
 • Etablere gode og varige aktivitets –og kostholdsvaner.
 • Bevisstgjøring rundt de små tingene som utgjør en stor forskjell
 • Deltakerne skal være stolte av å delta i denne gruppen

Hvordan:

 • Man ønsker å kartlegge de enkeltes vaner og behov. Dette gjøres ved å gjennomføre individuelle oppstartssamtaler/ kartlegginger.
 • Det blir utarbeidet individuelle treningsprogram basert på kartleggingen.
 • Det legges opp til 12 felles treninger, som gjennomføres i Olympiatoppens basishall, ved Trondheim Idrettsklinikks treningsfasiliteter, eller utendørs med Granåsen som utgangspunkt.
 • Ved fire av de tolv fellestreningene, blir det lagt opp til undervisning med fokus på konkrete og enkle endringer som gjør en stor forskjell.
 • Egentrening etter individuelle treningsprogram.
 • Individuell oppfølgingssamtale etter 26 og 52 uker.
 • Deltakerne tilbys individuelle treningsøkter (personlig trening) av PT spesialist.

Varighet:

 • 12 uker, med oppfølging etter 26 og 52 uker

Opplegget kan tilpasses og gjennomføres individuelt», og eventuelt: «ta kontakt for informasjon om oppstart av gruppe, eller for tilpasning av individuelt opplegg

Økt livskvalitet gjennom forbedring av fysisk og mental helse, og å ta ansvar for egen helse og livssituasjon.

Ta grep nå

Behandling og rehabilitering

Siste fra Facebook

Mange anser bevegelighet som en naturlig del av oppvarming før trening. Spørsmålet er hvor bevisst trenere og utøvere er med tanke på øvelsesutvalg, utførelse og effekt. Kan økt bevegelighet redusere risiko for skade og bedre forutsetninger for optimal teknikk? VI tar presentasjonen og diskusjonen teoretisk, med påfølgende presentasjon praktisk av hvordan bevegelighet kan brukes som oppvarming og restitusjon.

Temakvelden er åpen for alle; enten du er utøver, mosjonist, trener, helsepersonell eller bare nysgjerrig!

Det er begrenset med antall plasser, så her er det først til mølla!

Pris: 150 kr

Bindende påmelding via e-post til post@tiforalle.no
...

Temakveld: kan bevegelighet påvirke prestasjon&teknikk i idrett?

april 10, 2018, 5:30pm - april 10, 2018, 7:30pm

Mange anser bevegelighet som en naturlig del av oppvarming før trening. Spørsmålet er hvor bevisst trenere og utøvere er med tanke på øvelsesutvalg, utførelse og effekt. Kan økt bevegelighet redusere risiko for skade og bedre forutsetninger for optimal teknikk? VI tar presentasjonen og diskusjonen teoretisk, med påfølgende presentasjon praktisk av hvordan bevegelighet kan brukes som oppvarming og restitusjon. Temakvelden er åpen for alle; enten du er utøver, mosjonist, trener, helsepersonell eller bare nysgjerrig! Det er begrenset med antall plasser, så her er det først til mølla! Pris: 150 kr Bindende påmelding via e-post til post@tiforalle.no

View on Facebook