4000 1346 post@tiforalle.no

Vektkontroll

Bestill testMer info

Kroppsanalyse | InBody

En moderne og nøyaktig måling av kroppssammensetningen.

 

Mange er opptatt av egen vekt, men det er sammensetningen, og den fysiske tilstanden på kroppen som er helt avgjørende for vekten.

Med et testresultat fra InBody 720 vil du se nøyaktige målinger av din kroppssammensetning, noe som er svært nyttig i en vektreduksjonsprosess, eller som ren motivasjon til å holde det fysiske aktivitetsnivået oppe.

 

InBody – En ny standard for måling av kroppssammensetning og kroppsanalyse.

I dag er InBody i bruk på sykehus, fedmeklinikker, hos kostholdsveiledere/ ernæringsfysiologer, og den benyttes i forskning.

InBody 720 er et måleinstrument som ved hjelp av bioelektrisk motstandsanalyse sender svake elektriske signaler gjennom menneskekroppen og kartlegger muskelmasse, fettprosent, stoffskifte, kroppsbalanse osv. Testen tar bare et par minutter, er helt trygg og meget nøyaktig.

Se video om InBody

Hva er BIA?

BIA – Bioelektrisk Impendans Analyse eller Bioelektrisk Motstands Analyse, er en teknikk hvor motstand blir målt ved hjelp av svake elektriske signaler som sendes gjennom kroppen. De elektriske signalene strømmer gjennom væsken i kroppen, og måler ulilk motstand i muskulatur, fettvev og væske.

Tidligere BIA målinger

En kropps-komposisjons-analyse basert på BIA metoden måler kroppsvæske basert på at på at kroppen er en sylinder. Kroppsvæske inni sylinderen beregnes ved hjelp av “motstand/lengde” og “volum=masse/lengde”. For å måle kroppsvæske ved hjelp av BIA metoden må motstand og lengde måles, dette kalles motstands-index. Ved hjelp av kalkulert kroppsvæske estimeres den fettfrie massen, og ved å trekke fra den fettfrie massen fra kroppsvekt kan kalkuleres fettprosent. Kjernen av BIA metoden er nøyaktig måling av motstand.

BIA måling med InBody

Når kroppsvæske blir målt med en enkelt motstandsmåling, som basers på at hele kroppen er en sylinder, er sannsynligheten for feilmargin tilstede. Distribusjon av kroppsmasse og stoffskifte varierer mellom armer, ben og overkropp og kan ikke bli identifisert i en enkelt måling. InBody separerer kroppens sammensetning som 5 forskjellige sylindre, armer, ben og overkropp og måler motstand separat for hver enkelt del og dermed er nøyaktigheten på målingen svært god.

 

InBody vs konkurrenter

  • InBody er den eneste måleinstrumentet som IKKE bruker estimering av fett og muskulatur basert på historiske data eller kjønn og alder.
  • InBody viser 3 typer fett, depot fett, viceralt fett og underhudsfett (kalipertest venstre biceps)
  • InBody er det eneste måleinstrumentet  som beregner idealvekt og samtidig tar hensyn til personens muskelmasse.
  • InBody er det eneste måleinstrumentet som måler skjelletmuskulaturen som er den muskulaturen som endres via fysisk aktivitet.
  • InBody er det instrumentet med lengst analysetid og som måler med flest frekvenser.
  • Flere konkurrerende maskiner bruker BMI som normal, dette er målemetoder som er på vei ut.
  • Man trenger ikke å være standard eller atletisk for å få like resultateter, da dette ikke registreres inn på InBody.
  • InBody har en større rekkevidde (range) på sin måling av viceralt fett.
  • InBody lagrer de 10 siste testene på resultatskjema.
  • InBody viser liv-hoftevidde og ødem.

 

Bestill en time 

Hvordan virker InBody?

Inbody benytter seg av en teknologi som kalles BIA (Bioelektrisk motstand analyse, se her). BIA er en metode som ved hjelp av elektriske signaler kvantifiserer kroppssammensetningen.

Menneskekroppen består i hovedsak av total vannmengde i kroppen, proteiner, mineraler og fett. Verdiene på disse er nært relatert med helsen og den fysiske tilstanden på kroppen vår. Det er samtidig viktig å presisere at Inbody ikke sier noe om motoren i kroppen vår, nemlig O2 opptak og kapasitet i utholdenhetsaktiviteter.

Hvorfor benytte Inbody?

Ved å benytte Inbody vil man kunne få en kroppsanalyse og god status på sammensetningen av kroppen. Ved hjelp av målinger med Inbody vil man også kunne detektere endringer i kroppens sammensetning.

Parametrene som måles vil gi en god indikasjon på om kroppen er i balanse eller ikke. Inbody kan benyttes i forhold til et helseperspektiv, men også som et verktøy i forbindelse med trening og resultatoppnåelse. Mange er opptatt av vekt, men det er sammensetningen, og den fysiske tilstanden på kroppen som er avgjørende.

Bedre helse

Siste fra Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.