4000 1346 post@tiforalle.no

Kartlegging | Screening

Kartlegging/screening av idrettsutøvere er en metode for å undersøke hvilke basisferdigheter en utøver bør jobbe med for å optimalisere sine forutsetninger for utvikling og prestasjon.

Mange utøvere mangler basisferdigheter som gjør de mer skadeutsatt, og i tillegg begrenser sportslig utvikling.

Olympiatoppen i Oslo har benyttet denne kartleggingen over tid med gode resultater, og nå er kompetansen satt i system også hos oss.

Dette ser vi naturligvis mye av blant skadde utøvere, men vi ser også et generelt for dårlig ferdighetsnivå hva gjelder basisferdigheter som motorisk kontroll, balanse, koordinasjon og bevegelighet. Dette vil igjen kunne sette begrensninger for utvikling av ferdigheter som styrke, utholdenhet og teknikk.

Det handler også om å bygge en plattform av basisferdigheter, som setter utøveren i stand til å tåle mer trening.

Espen Kveli

Jeg kan hjelpe

Gunnvor Halmøy

Jeg kan hjelpe

Gaute Alstad Sunde

Jeg kan hjelpe

Gunhild Hervik Thorbjørnsen

Jeg kan hjelpe

Helge Pedersen

Jeg kan hjelpe

Anders Vien

Jeg kan hjelpe

Glenn Angelsen

Jeg kan hjelpe

Nina Stiles

Jeg kan hjelpe

Øyvind Skarsaune

Jeg kan hjelpe

Bestill en time 

Kartlegging

 

Trondheim Idrettsklinikk ved Toppidrettssenteret tilbyr nå i samarbeid med Olympiatoppen kartlegging av utøvere. Vi har utviklet kartleggingsbaterier tilpasset de ulike idrettene. Ut fra kartleggingen får utøverne egne treningsprogram som følges.

Programmene bør utvikles i samråd med utøver og eventuelt trener, for å kunne relatere dette mest mulig mot hvilke ferdigheter utøveren skal/ bør utvikle for å bedre prestasjonen. Man ser svært gode resultater blant de som har gjennomført disse kartleggingene, og har vært flinke til å gjennomføre de programmene de får.

Vi presiserer at vi ikke skal overta trenerens funksjon, men at denne kartleggingen og treningsprogrammene vil være et supplement til den vanlige treningen.

Priser

En stk kartlegging, inkludert program:
2 timer =  1.500,-

Oppfølging for kontroll og progresjon:
1 time = 800,-

 

Det kan avtales egne avtaler med lag- og foreninger.

Metode

 

Vår screening kombinerer kunnskap fra FMS (Functional Movement Screening) og egenutviklede tester som er mer spesifikt rettet mot den enkelte idretten.

Kartleggingen starter med en registering av skadehistorikk, og en samtale med utøver/ trener om hva utøveren er god på, og hva han/ hun bør bli bedre på. Deretter gjennomføres et standardisert kartleggingsprogram basert på FMS, samt de mer spesifikke testene. Utøverne scores fra 0-3 i de ulike ferdighetene, og man ser derfor lett hvor tiltakene bør settes inn.

Man får også ut en totalscore, som dermed lett kan sammenlignes og gjør det mulig å følge utviklingen også på disse ferdighetene. Ut fra kartleggingen får utøverne egne treningsprogram som følges. Utøveren bør følges opp 2-3 ganger i løpet av en sesong, for å kunne kontrollere utviklingen og legge inn progresjon i treningsprogrammet.

Bedre prestasjon

Siste fra Facebook

Mange anser bevegelighet som en naturlig del av oppvarming før trening. Spørsmålet er hvor bevisst trenere og utøvere er med tanke på øvelsesutvalg, utførelse og effekt. Kan økt bevegelighet redusere risiko for skade og bedre forutsetninger for optimal teknikk? VI tar presentasjonen og diskusjonen teoretisk, med påfølgende presentasjon praktisk av hvordan bevegelighet kan brukes som oppvarming og restitusjon.

Temakvelden er åpen for alle; enten du er utøver, mosjonist, trener, helsepersonell eller bare nysgjerrig!

Det er begrenset med antall plasser, så her er det først til mølla!

Pris: 150 kr

Bindende påmelding via e-post til post@tiforalle.no
...

Temakveld: kan bevegelighet påvirke prestasjon&teknikk i idrett?

april 10, 2018, 5:30pm - april 10, 2018, 7:30pm

Mange anser bevegelighet som en naturlig del av oppvarming før trening. Spørsmålet er hvor bevisst trenere og utøvere er med tanke på øvelsesutvalg, utførelse og effekt. Kan økt bevegelighet redusere risiko for skade og bedre forutsetninger for optimal teknikk? VI tar presentasjonen og diskusjonen teoretisk, med påfølgende presentasjon praktisk av hvordan bevegelighet kan brukes som oppvarming og restitusjon. Temakvelden er åpen for alle; enten du er utøver, mosjonist, trener, helsepersonell eller bare nysgjerrig! Det er begrenset med antall plasser, så her er det først til mølla! Pris: 150 kr Bindende påmelding via e-post til post@tiforalle.no

View on Facebook