4000 1346 post@tiforalle.no

Treninga med dere har vært helt avgjørende for å nå mine mål. Og jeg har definitivt nådd mål jeg ikke kunne drømme om i 2010 da behovet for endring av både trening og kosthold var nødvendig.

Å ha en personlig trener som evner å se helheten, gi gode råd som fungerer, samt tilpasse treningen til mine behov, gjør at jeg etter fem år fortsatt er i trening mer enn noen gang og fortsatt har nye mål som skal overvinnes.

Wenche 19. desember 2014