4000 1346 post@tiforalle.no

Vi har hatt Elisabeth Axe som personlig trener for en gruppe av ungdommer mellom 18-25 år. Elisabeth er en fantastisk person som alle kan komme i kontakt med veldig lett.

Hun er tilstedeværende og engasjert i jobben sin. Vi har blitt trent av Elisabeth i en gruppe på ca 15 stk. resultater vi har fått etter noen måneder har vært helt fantastisk. Alle i gruppa gledet seg til å komme på trening hver gang og de ble godt tatt i mot av Elisabeth.

Vi anbefaler Elisabeth som personlig trener fordi hun er best i det hun gjør. Alle i gruppa vår har vært stor fornøyd med henne som personligtrener.

Erfan Kaedi / NAV midtbyen 19. desember 2014