4000 1346 post@tiforalle.no

STERKERE

SAMTALE - TRENING - UTVIKLING

 

STERKERE er et helhetlig og individuelt tilbud til kvinner som ønsker å optimalisere og/eller komme i gang med trening, uavhengig av nivå. Det er et sammensatt tilbud over 12 uker som inneholder samtaler med trener og fysioterapeut, testing, screening og individuell treningsveiledning. Målet er å ha fokus på det mentale og fysiske over tid slik at hver enkelt kan finne sin varige og personlige treningsglede.

Når du kommer til oss bruker vi mye tid på kartlegge situasjonen din. Vi gjennomfører først kartleggingssamtaler hvor du får din personlige prosessbok. Denne inneholder ulike verktøy for å kartlegge livssituasjonen din med tanke på behov, prioriteringer og tidsbruk i hverdagen. På denne måten finner vi ut hva som er viktig og realistisk akkurat for deg. Kanskje skal du begynne å trene før første gang? Eller delta i en konkurranse? Denne fasen er like viktig i begge tilfeller.

Etter samtalen gjennomfører fysioterapeuten en screening. Dette er en kartlegging av bl.a bevegelighet, sideforskjeller og ledd/ linjekontroll. Funnene i en slik screening har betydning for valg av øvelser, både i forhold til prestasjonsutvikling og skadeforebygging.

Med utgangspunkt i kartleggingsarbeidet formulerer vi mål og gjennomfører relevante tester. Med dette som utgangspunkt utarbeider trener og fysioterapeut sammen et treningsprogram som du skal gjennomføre i de påfølgende ukene.

Deretter kommer en periode på ni uker hvor du skal gjennomføre treningsprogrammet og jobbe mot målene du har satt deg. I denne perioden har du fire timer som du kan bruke fritt. Du kan bestille mer fysioterapi, individuell treningsveiledning, eller oppfølgingssamtaler. Ønsker du å gjennomføre egentrening på klinikken, kan du kjøpe treningskort for denne perioden, til sterkt redusert pris (40% rabatt).

Den siste uken gjennomfører vi retester og har en avsluttende samtale hvor vi planlegger veien videre.

Program

Uke
1
 • Kartleggingssamtale med trener og fysioterapeut: 1 time
 • Videre kartlegging og målplanlegging med trener: 1 time
 • Undersøkelse og screening med fysioterapeut: 1,5 time
 • Utarbeidelse av individuelt treningsprogram
2
 • Tester tilpasset målsetting: 1,5 time
  • Inkludert i pris er styrke- og kondisjonstesting og InBody-analyse
  • Test/retest VO2max og laktatprofil med testleder kan kjøpes mot tillegg
3 – 11
 • 4 timer til fri disposisjon (oppfølgingssamtale, individuell treningsveiledning eller fysioterapi)
 • Flere timer kan kjøpes etter avtale
12
 • Avsluttende samtale og videre målsetting + retester: 3 timer

Alle samtaler og treningsøkter foregår på dagtid (0600 – 1600) mandag til fredag i idrettsklinikkens lokaler på toppidrettssenteret i Granåsen.

Mail: post@tiforalle.no

Telefon: 400 01 346

Pris: 7500,-

Gunnvor Halmøy

Gunnvor Halmøy

Fysioterapeut

Utdanning:
Fysioterapeut (Høgskolen i Bergen)
Videreutdanning i rehabilitering (Høyskolen i Sør- Trøndelag/Agder)
Prestasjons-coaching (Høyskolen i Agder)
Topptreneren II (NTNU)

Erfaring:
Fysioterapeut i 25 år, jobbet blant annet ved Olympiatoppen, fotballforbundet, IK Start, fysikalske institutt. Fysisk trener i fotballforbundet (kvinnelandslaget), Byåsen håndball elite.

Maja G. Olsen

Maja G. Olsen

Personlig Trener

Utdanning:
Bachelor i psykologi (NTNU)
Master i rådgivningsvitenskap (NTNU)
Personlig trener, påbegynt (NIH)

Erfaring:
Prosjektleder prøveprosjekt fysisk trening for håndball (Ansvar for pedagogikk/læring) – FORTO Consult DA Fysisk trener for lag (håndball) – Trondheim Idrettsklinikk