4000 1346 post@tiforalle.no

Kartlegg kroppen

 

Bestill testLes mer

Testlab | VO2max

Trondheim Idrettsklinikk kan tilby deg flere ulike profesjonelle tester for å kartlegge din fysikk og yteevne.

Våre tester utføres i et av europas mest moderne testmiljø, på enten tredemølle eller sykkel. Kapasitetstestene gir deg et presist bilde og av din ytelse, fysikk og kroppssammensetning.

 

Hvorfor teste?

Å gjennomføre testing av din fysiske kapasitet har flere hensikter. For det første er det en kartlegging av status som legger grunnlag for riktig og hensiktsmessig trening framover. For det andre er kontroll av intensitet på trening er svært avgjørende for å få ønsket utbytte av tiden som blir lagt til trening. En test vil være et nyttig verktøy for å avdekke avvik, ved for eksempel sykdom og lignende. Den vil også kunne gi konkrete svar på effekten av treningen som er utført. Gir treningen ønske resultat eller ikke?

 

Hva kan du teste?

Laktatprofil: En laktatprofil har til hensikt å identifisere grensen for laktatterskel, altså den høyeste intensiteten du kan opprettholde over en lengre tidsperiode. Ved laktatterskel forbruker muskulaturen like mye laktat som den produserer og du unngår å ”stivne”. Denne grensen er til stor hjelp både i forbindelse med trening og konkurranse. Her måles både oksygenopptak, laktat og puls.

VO2 max: En slik test gir deg svaret på dine absoluttverdier for oksygenopptak (mengde oksygen muskulaturen kan ta opp) som på mange måter forteller om ditt potensiale for å utføre arbeid. Desto høyere opptak desto høyere potensiale.

Belastningstest: En enklere og mindre omfattende alternativ til laktatprofilen. Her måles kun laktat og puls på bestemte belastninger som danner en referanse for senere testing. Dette er et verktøy for å sammenligne status over tid. Dette kan enten bekrefte forbedring eller avdekke negativ utvikling, typisk ved sykdom.

Kroppsscanning (InBody) med treningsveiledningEn ny standard for måling av kroppssammensetning og kroppsanalyse.

 

Om testprosessen

Vår testleder Jørgen tilbyr også treningsråd eller mer detaljerte og/eller individuelle treningsprogram om ønskelig. Vi tilbyr å teste kun laktatprofil, men vil anbefale alle som ønsker denne, å gjennomføre en VO2 Max test på samme dag, da dette gir verdifull tilleggsinformasjon og bedre utgangspunkt for tolkning av laktatprofiltesten.

 

  • Kr 0,00
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Jørgen Danielsen

Testansvarlig

For de som ønsker testing av større grupper / idrettslag etc kan vi tilby pakkepris på et mer helhetlig opplegg og oppfølging.

 

Type test pr stk  Gruppe >10 stk
VO2Max  1.000 850
VO2Max + laktatprofil 1.700 1.450
Laktatprofil 1.500 1.300
Treningsveiledning 750 650

Bestill din kapasitetstest her

Siste fra Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.