Sindre Olsen Østerås
Å jobbe med fysikktrening for unge utøvere


På TI har vi flere ulike tilbud til ungdommer og lag som ønsker å trene fysikk i tillegg til sin hovedaktivitet. Det er jeg sammen med trener Maja som har det overordnede ansvaret for disse tilbudene. Tilbudene inkluderer faste fysiske økter med hele idrettslag, kurs i for eksempel styrke- og eksplosivitetstrening, seminarer og personlig trening for enkeltutøvere. Felles for alle disse tilbudene er at vi tilpasser treningen etter nivå, utvikling, idrettens egenart, krav, motivasjon og erfaring. Utgangspunktet er alltid at ungdommene setter premisset for aktiviteten. Fysioterapeutene og ernæringsansvarlig på klinikken har også sine behandlingstilbud til ungdom og unge utøvere, ofte sammen med oss. Til daglig jobber jeg også som fagkonsulent styrke/kraft ved Olympiatoppen Midt-Norge. 

Hvor mange ungdommer er innom Trondheim Idrettsklinikk sine treningstilbud på en uke?
Det varierer veldig. Men som regel har vi faste ukentlige økter med 10 til 15 lag. Periodevis har vi også kurs i tillegg til dette, da er det opptil 10 kursgrupper per uke i tillegg til lagene. 


Hvordan har dere løst koronasituasjonen? 
Vi bestemte oss tidlig for at vi til skulle opprettholde tilbudet så godt som mulig for de som ønsket det. Det har vi klart med unntak av den første uken da covid-19 brøt ut. I starten hadde vi økter over internett før vi delte opp i smågrupper og trente utendørs med eget utstyr, som for eksempel tunge sekker, vannkanner og liggeunderlag, slik at ingen var i kontakt med hverandre. I tillegg har vi vekslet mellom å være innendørs og utendørs i hele perioden, da aktivitet utendørs er lettere å gjennomføre med god avstand. Det vi har lært gjennom dette året er at vi kan være mye mer kreative i oppsettet av økter enn det vi har vært tidligere. Man får til å gjennomføre god trening nesten uansett situasjon så lenge man er løsningsorientert, planlegger godt i forkant og har motiverte ungdommer som ønsker å trene. Covid-19 har også bidratt til at vi har lært oss å bruke teknologien som finnes, noe vi tror vil gi bedre oppfølging for de som benytter tilbudene våre også i etterkant av denne perioden.
Det vi ikke har fått gjennomført i år er seminarer, temakvelder og kurs ute i klubbene og i konferanseavdelingen i Granåsen. Vi savner også å få gjennomført tilbud på tvers av klubber og idrettslag slik som tilbudene i regi av Rema 1000 akademiet. Vi gleder oss veldig til disse kan settes i gang igjen, og håper at det ikke blir altfor lenge til


På dagtid jobber du med eliteutøvere på Olympiatoppen Midt-Norge, hvorfor vil du jobbe med ungdommer på kveldene i tillegg? 
Jeg syns det gir meg veldig mye. Det er artig å tilrettelegge for god aktivitet for ungdom der du ser at de trives og utvikler seg. Når jeg ser at de utvikler seg så gir det meg en enorm motivasjon. Jeg syns det er veldig viktig å ha rett veiledning i en startfase, de fortjener at det er noen som bryr seg om hvordan de skal trene best mulig og har dette som fagområde. Det er like viktig at ungdommene får tett og god oppfølging som eliteutøverne, de skal jo lære seg å trene. Utøverne blir jo ofte selv trenere, aktivitetsledere, foreldre eller eliteutøvere så man får forhåpentligvis en stor påvirkning med ringvirkninger. Selv om man ikke lykkes med alle, så er dette intensjonen.

Foto: Kim L`Orange Sørensen

Kan du si noe om de vanligste mytene om trening for barn og ungdom? 
De vanligste mytene som jeg hører handler om styrketrening og kanskje særlig at det er farlig og hemmer veksten. Forskningsmessig vet vi at dette ikke stemmer. Mye av dagens litteratur påpeker tvert imot at styrketrening er en veldig bra aktivitetsform, med lav skadefrekvens sammenlignet med andre idretter. Studier som har sammenlignet risikoen for skader hos ungdommer ved styrketrening og andre typiske aktiviteter som ballspill, har rapportert at risikoen for å skade seg ved styrketrening er mange ganger lavere enn ved ballspillaktivitet. Vi kan aldri garantere at noen form for bevegelse er 100% risikofri, men det er ikke noen grunn til å være mer redd for styrketrening enn for annen trening. Man må huske at tross alt så er det verste man kan gjøre å sitte helt stille.


Har du noen tips til hva man bør tenke på når man legger opp en god fysisk treningsøkt for laget sitt? 
Mitt beste tips er å begynne et sted, gjør litt istedenfor ingenting. Prøv og tenk gjennom hvilke krav idretten stiller, det er forskjell på hvordan en langrennsløper og en håndballspiller bør trene styrke- og basistrening. Husk også at det ofte er store forskjeller innad i et lag, derfor bør man alltid prøve å tilrettelegge slik at alle får utfordringer tilpasset sitt nivå og utgangspunkt, det gir mestring, motivasjon og utvikling.


Hvordan kan man gjøre basis/ressurstrening mer morsom, kanskje særlig i en startfase? 
Det pleier å være populært å sette opp hinderløyper og kjøre ulike konkurranser i den. Det kan også være morsomt med ulike «bryteøvelser» og balanseøvelser i par.Andre alternativer er ulike stafetter eller 3 på rad med for eksempel medisinballer. Det er smart å tenke at man kanskje begynner treningene i gymsaler slik at det er plass til innslag av denne aktiviteten, og så kan man flytte seg over i mindre, rene styrkerom etter hvert som det blir mer interessant og aktuelt.


Hva gjør du når du ikke jobber? 
Jeg hviler mye, det er viktig hvis man skal vær «klar i toppen» til øktene. Er jeg sliten og uopplagt blir øktene som regel mye dårligere, både for meg og utøverne.