Hva er idrettspsykologi?

Idrettspsykologi er anvendelse av psykologiske prinsipper i en idrettskontekst. Sentrale siktemål er å anvende psykologisk kunnskap for å forbedre utøverens ytelse, gjennom mental trening og idrettspsykologisk rådgivning. Prosessen innebærer å avdekke og kartlegge eventuelle mentale utfordringer, skape bevissthet og jobbe med øvelser som har som hensikt å bedre utøverens prestasjon.

Idrettspsykologi har hatt en økende interesse over de siste tiårene. Denne interessen har basis i nysgjerrigheten fagpersoner innen psykologi og idrett har for å forstå hvordan psykologiske faktorer og -verktøy påvirker idrettsprestasjoner og mental helse.

Mental ferdighetstrening handler om å øke bevissthet på tanker, følelser og fysiologiske responser som kan påvirke adferd, og trene på hvordan man kan håndtere disse faktorene. Trening av mentale ferdigheter kan gjøres på individuelt- og lagnivå, i alle aldre. Denne treningsformen krever fokus, innsats og hyppighet over tid, men til gjengjeld krever den lite-til-ingen melkesyre og tung pust.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Nervøsitet og spenningsregulering
  • Motivasjon og målsetting
  • Selvbevissthet
  • Visualisering
  • Konkurranserutiner
  • Tankesortering

Vi ved Trondheim Idrettsklinikk bygger vår rådgivning på høy faglig kompetanse, og baserer all rådgivning og trening på oppdatert vitenskapelig dokumentasjon. Vi tilrettelegger rådgivningen ut fra individuelle forutsetninger. Vi ønsker å fremme et sunt fokus på de mentale aspektene ved idretten, og bidra til at utøvere presterer godt både mentalt og fysisk.

Trondheim Idrettsklinikk har valgt å sette lys på mental trening og idrettspsykologisk rådgivning på både individ- og gruppenivå, og tilbyr foredrag og temakvelder for bedrifter og idrettslag, i tillegg til individuell oppfølging.

Pris idrettspsykologisk rådgivning: 

1000,- per time, inkl. mva

Book time

Idrettspsykologiskjema

Vegard Mandal Johansen

Idrettspsykologisk Rådgiver