Ernæring

Ernæringsfysiologi er læren om kosthold relatert til helse, og omhandler næringsstoffenes stoffskifte og fysiologiske virkning i kroppen vår.

Ernæringsrådgivning baseres på kartlegging og vurdering av klientens ernæringsstatus, sykehistorie og antropometriske målinger, samt å finne frem til et skreddersydd opplegg som er tilpasset klientens egne ønsker og mål.


Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Generell livsstilsendring
 • Vektregulering
 • Allergier og intoleranser
 • Prestasjonsfremmende ernæring
 • Plantebasert kosthold
 • Mage- og tarmproblematikk
 • Livsstilssykdommer


Book time

Ernæringsskjema

Vi ved Trondheim Idrettsklinikk bygger vår rådgivning på høy faglig kompetanse, og baserer all rådgivning på oppdatert vitenskapelig dokumentasjon. Vi tar utgangspunkt i Helsedirektoratets næringsstoffanbefalinger og Olympiatoppens anbefalinger for idrettsernæring, og tilrettelegger rådgivningen ut fra individuelle forutsetninger. Vi ønsker å fremme et sunt, næringsrikt og optimalt kosthold som er gjennomførbart, med fokus på god helse.

Trondheim Idrettsklinikk har valgt å øke fokus på kosthold og helse på både individ- og gruppenivå, og tilbyr foredrag og temakvelder for bedrifter, idrettslag, skoler/barnehager og helsepersonell.

Priser ernæringsveiledning: 

Førstegangskonsultasjon (inntil 60 min) 1060 kr inkl. mva

Oppfølgingssamtale (inntil 45 min) 750 kr inkl. mva

Individuelt tilpasset opplegg 750 kr inkl. mva


Ernæringspakke 1

Førstegangskonsultasjon + 1 oppfølgingstime – 2 560 kr inkl. mva

Ernæringspakke 3

Førstegangskonsultasjon + 3 oppfølgingstimer – 3 560 kr inkl. mva

Ernæringspakke 5

Førstegangskonsultasjon + 5 oppfølgingstimer – 4 935 kr inkl. mva

Ernæringspakke 8

Førstegangskonsultasjon + 8 oppfølgingstimer – 6 810 kr inkl. mva

Alle ernæringspakker inkluderer et individuelt tilpasset opplegg

NB! 15% rabatt for utøvere/personer under 20 år


Kurs og foredrag:

Kontakt oss for tilbud vedrørende kurs og foredrag.


Andrea Næss

Ernæringskonsulent | Trondheim Idrettsklinikk

Livsstilsendring

Med bakgrunn i de økende livsstilsrelaterte plager vi ser i samfunnet i dag, og som et ledd i vårt bidrag til folkehelsa, tilbyr Trondheim Idrettsklinikk kurs i livsstilsendring.

I 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreformen og den nye Folkehelseloven. Disse trådde i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven tar sikte på å forebygge sykdom og utjevne sosiale ulikheter i helse. Ett av punktene i Samhandlingsreformen beskriver følgende:

Det er ønskelig med flere tilbud til de som ønsker hjelp til å endre en usunn livsstil.

Samhandlingsreformen foreslår at dette kan bestå av å endre kosthold, samt komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet. I tråd med dette, har Trondheim Idrettsklinikk et lavterskeltilbud for livsstilsendringer. Vi er et supplement til eksisterende, offentlige tilbud, og følgelig behøver du ikke gjennom en henvisnings –og søknadsprosess for å være med på en av våre grupper, og det er kort ventetid.


Innhold:

 • Individuell oppstartsamtale / kartlegging og utarbeidelse av individuelt treningsprogram
 • Undervisning med fokus på konkrete og enkle endringer som gjør en stor forskjell.
 • 12 felles treninger, fordelt på 12 uker. Ved fire av samlingene legges det opp til undervisning i tillegg til treningsøkten.
 • Individuelle treningsprogram.
 • Individuelle oppfølgingssamtaler etter 26 og 52 uker.
 • Tilgang til treningsfasilitetene ved Trondheim Idrettsklinikk i kursperioden (3 mnd)


Hovedmål:

Øke livskvaliteten gjennom å forbedre fysisk og mental helse, samt lære å ta ansvar for egen helse og livssituasjon.


Delmål:

 • Gi individet inspirasjon og læring i hvordan man på en god og motiverende måte kan ta bedre vare på kroppen sin.
 • Etablere gode og varige aktivitets –og kostholdsvaner.
 • Bevisstgjøring rundt de små tingene som utgjør en stor forskjell
 • Deltakerne skal være stolte av å delta i denne gruppen

Book time

Ernæringsskjema

Hvordan:

 • Man ønsker å kartlegge de enkeltes vaner og behov. Dette gjøres ved å gjennomføre individuelle oppstartssamtaler/ kartlegginger.
 • Det blir utarbeidet individuelle treningsprogram basert på kartleggingen.
 • Det legges opp til 12 felles treninger, som gjennomføres i Olympiatoppens basishall, ved Trondheim Idrettsklinikks treningsfasiliteter, eller utendørs med Granåsen som utgangspunkt.
 • Ved fire av de tolv fellestreningene, blir det lagt opp til undervisning med fokus på konkrete og enkle endringer som gjør en stor forskjell.
 • Egentrening etter individuelle treningsprogram.
 • Individuell oppfølgingssamtale etter 26 og 52 uker.
 • Deltakerne tilbys individuelle treningsøkter (personlig trening) av PT spesialist.

Varighet:

 • 12 uker, med oppfølging etter 26 og 52 uker

Opplegget kan tilpasses og gjennomføres individuelt», og eventuelt: «ta kontakt for informasjon om oppstart av gruppe, eller for tilpasning av individuelt opplegg