Personlig trener / Fysisk trening

Sprekere hverdag?

Ønsker du veiledning til å sette deg mål og deretter hjelp til å nå disse?

Er et samarbeid med en personlig trener en god løsning.

Treningen kan kjøpes i enkelttimer eller som klippekort og foregår i idrettsklinikkens lokaler i Granåsen. Har du tilgjengelig treningsrom på jobb kan trener også bestilles dit.


Det er en treningsform hvor du får kontinuerlig individuell oppfølging gjennom hele treningsøkten, og du får ekstra inspirasjon og motivasjon, i tillegg til å være trygg på at du trener riktig. Personlig trening er en treningsform som oppstod i USA, og spredde seg etter hvert til de største byene i Europa, og nå de senere årene blitt mer og mer populært i Norge.


Innledningsvis gjennomfører den personlige treneren en samtale for å kartlegge den enkelte sine forutsetninger, behov, ønsker og mål. Deretter skreddersys et treningsopplegg basert på dette. Vår personlige trener har også god kompetanse og erfaring innen kosthold og livsstilsendring, og kan være rådgivende også på dette område.

Personlig trening passer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå eller tidligere erfaring. Har man trent mye før, er det gjerne en fordel at nye øyne ser på treningsopplegget for å kunne oppleve videre framgang. Er man ny, vil det alltid være fordelaktig å få kyndig veiledning i gjennomføringen av treningen, samt å få et individuelt tilrettelagt treningsprogram basert på mål og forutsetninger.


Ved Trondheim Idrettsklinikk samarbeider vår personlige trener tett med klinikkens testansvarlig, og vil kunne sy sammen pakker som også inkluderer testing av bl.a oksygenopptak og laktatprofil. Det er også et kontinuerlig samarbeid med klinikkens fysioterapeuter, som kan være rådgivende når det er spesielle hensyn å ta med tanke på skader og andre lidelser i muskel –og skjelettsystemet. Vi har også Granåsen legesenter vegg i vegg, om det skulle være behov for konsultasjon hos lege.

Book time

Treningsskjema

Priser

PT:

1 økt: 650
5 økter: 600
10 økter: 575
24 økter: 550

PT-spesialist:

1 økt: 1000
5 økter: 950
10 økter: 925
24 økter: 900
* Er du under 20 år får du 20% rabatt på PT-spesialist
Våre personlige trenere

 

Sindre Østerås

 

Fysisk trener | PT/PT spesialist | Partner i Trondheim Idrettsklinikk


 

Maja Olsen

 

Fysisk trener | PT | Partner i Trondheim Idrettsklinikk


 

Stine Finserås

 

Fysisk trener | PT/PT spesialist | Trondheim Idrettsklinikk


Fysisk trening for lag


Trondheim idrettsklinikk tilbyr fysisk trening for ulike idrettslag. Våre fysiske trenere har høy formell kompetanse og lang erfaring med trening på bredde og topp nivå. Vi tilbyr dette fordi idrett er fysisk krevende og gjennomføres i et høyt tempo med og uten dueller, noe som stiller store krav til styrke og eksplosivitet. Det er også vist at styrke- og eksplosivitetstrening, i tillegg til idretten, gir bedre utvikling av disse egenskapene enn ved bare idrettens egenart alene. Korrekt utført styrke- og eksplosivitetstrening har også på gruppenivå vist seg å ha en skadeforebyggende effekt, som gjør at man er bedre rustet til å tåle en høyere treningsbelastning på lengre sikt.

Tanken bak tilbudet er skadeforebygging, prestasjon og motivasjon gjennom fysisk trening fra tidlig alder. Alle økter inneholder elementer av bevegelighet, hurtighet, forflytning, balanse, koordinasjon, styrke og utholdenhet, selvfølgelig tilpasset kravene i den enkelte idrett, alder og nivået i gruppen. Vi forsøker også, så langt det lar seg gjøre, å legge til rette for individuelle tilpasninger hvis det er store forskjeller i gruppen.

Priser

Prøveøkt/drop in – 1 instruktør (gruppe inntil 20 personer): 1500
Prøveøkt/drop in – 2 instruktør (gruppe på inntil 30 personer): 2100
Fast oppfølging - 1 instruktør (gruppe på inntil 20 personer): 1200
Fast oppfølging - 2 instruktører (gruppe på inntil 30 personer): 1800

Book time

Treningsskjema

STERKERE

SAMTALE - TRENING - UTVIKLING

STERKERE er et helhetlig og individuelt tilbud til kvinner som ønsker å optimalisere og/eller komme i gang med trening, uavhengig av nivå. Det er et sammensatt tilbud over 12 uker som inneholder samtaler med trener og fysioterapeut, testing, screening og individuell treningsveiledning. Målet er å ha fokus på det mentale og fysiske over tid slik at hver enkelt kan finne sin varige og personlige treningsglede.

Book time

Treningsskjema


Når du kommer til oss bruker vi mye tid på kartlegge situasjonen din. Vi gjennomfører først kartleggingssamtaler hvor du får din personlige prosessbok. Denne inneholder ulike verktøy for å kartlegge livssituasjonen din med tanke på behov, prioriteringer og tidsbruk i hverdagen. På denne måten finner vi ut hva som er viktig og realistisk akkurat for deg. Kanskje skal du begynne å trene før første gang? Eller delta i en konkurranse? Denne fasen er like viktig i begge tilfeller.


Etter samtalen gjennomfører fysioterapeuten en screening. Dette er en kartlegging av bl.a bevegelighet, sideforskjeller og ledd/ linjekontroll. Funnene i en slik screening har betydning for valg av øvelser, både i forhold til prestasjonsutvikling og skadeforebygging.


Med utgangspunkt i kartleggingsarbeidet formulerer vi mål og gjennomfører relevante tester. Med dette som utgangspunkt utarbeider trener og fysioterapeut sammen et treningsprogram som du skal gjennomføre i de påfølgende ukene.


Deretter kommer en periode på ni uker hvor du skal gjennomføre treningsprogrammet og jobbe mot målene du har satt deg. I denne perioden har du fire timer som du kan bruke fritt. Du kan bestille mer fysioterapi, individuell treningsveiledning, eller oppfølgingssamtaler. Ønsker du å gjennomføre egentrening på klinikken, kan du kjøpe treningskort for denne perioden, til sterkt redusert pris (40% rabatt).


Den siste uken gjennomfører vi retester og har en avsluttende samtale hvor vi planlegger veien videre.

Program

Uke
1
 • Kartleggingssamtale med trener og fysioterapeut: 1 time
 • Videre kartlegging og målplanlegging med trener: 1 time
 • Undersøkelse og screening med fysioterapeut: 1,5 time
 • Utarbeidelse av individuelt treningsprogram
2
 • Tester tilpasset målsetting: 1,5 time
  • Inkludert i pris er styrke- og kondisjonstesting og InBody-analyse
  • Test/retest VO2max og laktatprofil med testleder kan kjøpes mot tillegg
3 – 11
 • 4 timer til fri disposisjon (oppfølgingssamtale, individuell treningsveiledning eller fysioterapi)
 • Flere timer kan kjøpes etter avtale
12
 • Avsluttende samtale og videre målsetting + retester: 3 timer


Alle samtaler og treningsøkter foregår på dagtid (0600 – 1600) mandag til fredag i idrettsklinikkens lokaler på toppidrettssenteret i Granåsen.

Mail: post@tiforalle.no

Telefon: 400 01 346

Pris: 7500,-