Testlaben vår er stengt

Testing er foreløpig ikke tillatt pga at testlaben til Olympiatoppen er stengt for testing på grunn av korona.

Kroppsanalyse | InBody

En estimert måling av kroppssammensetningen.
Mange er opptatt av egen vekt, men det er sammensetningen, og den fysiske tilstanden på kroppen som er helt avgjørende for vekten.

Med et testresultat fra InBody 720 vil du se et estimat av din kroppssammensetning, noe som er et nyttig verktøy i en vektreduksjonsprosess, eller som ren motivasjon til å holde det fysiske aktivitetsnivået oppe.


InBody – En standard for måling av kroppssammensetning og kroppsanalyse.

I dag er InBody i bruk på sykehus, fedmeklinikker, hos kostholdsveiledere/ ernæringsfysiologer, og den benyttes i forskning.


InBody 720 er et måleinstrument som ved hjelp av bioelektrisk motstandsanalyse sender svake elektriske signaler gjennom menneskekroppen og kartlegger muskelmasse, fettprosent, stoffskifte, kroppsbalanse osv. Testen tar bare et par minutter, er helt trygg og meget nøyaktig.


BIA – Bioelektrisk Impendans Analyse eller Bioelektrisk Motstands Analyse, er en teknikk hvor motstand blir målt ved hjelp av svake elektriske signaler som sendes gjennom kroppen. De elektriske signalene strømmer gjennom væsken i kroppen, og måler ulilk motstand i muskulatur, fettvev og væske.

Tidligere BIA målinger

En kropps-komposisjons-analyse basert på BIA metoden måler kroppsvæske basert på at på at kroppen er en sylinder. Kroppsvæske inni sylinderen beregnes ved hjelp av “motstand/lengde” og “volum=masse/lengde”. For å måle kroppsvæske ved hjelp av BIA metoden må motstand og lengde måles, dette kalles motstands-index. Ved hjelp av kalkulert kroppsvæske estimeres den fettfrie massen, og ved å trekke fra den fettfrie massen fra kroppsvekt kan kalkuleres fettprosent. Kjernen av BIA metoden er nøyaktig måling av motstand.

BIA måling med InBody

Når kroppsvæske blir målt med en enkelt motstandsmåling, som basers på at hele kroppen er en sylinder, er sannsynligheten for feilmargin tilstede. Distribusjon av kroppsmasse og stoffskifte varierer mellom armer, ben og overkropp og kan ikke bli identifisert i en enkelt måling. InBody separerer kroppens sammensetning som 5 forskjellige sylindre, armer, ben og overkropp og måler motstand separat for hver enkelt del og dermed er nøyaktigheten på målingen svært god.

 • InBody er den eneste måleinstrumentet som IKKE bruker estimering av fett og muskulatur basert på historiske data eller kjønn og alder.
 • InBody viser 3 typer fett, depot fett, viceralt fett og underhudsfett (kalipertest venstre biceps)
 • InBody er det eneste måleinstrumentet  som beregner idealvekt og samtidig tar hensyn til personens muskelmasse.
 • InBody er det eneste måleinstrumentet som måler skjelletmuskulaturen som er den muskulaturen som endres via fysisk aktivitet.
 • InBody er det instrumentet med lengst analysetid og som måler med flest frekvenser.
 • Flere konkurrerende maskiner bruker BMI som normal, dette er målemetoder som er på vei ut.
 • Man trenger ikke å være standard eller atletisk for å få like resultateter, da dette ikke registreres inn på InBody.
 • InBody har en større rekkevidde (range) på sin måling av viceralt fett.
 • InBody lagrer de 10 siste testene på resultatskjema.
 • InBody viser liv-hoftevidde og ødem.

Book time

TestlabskjemaHvordan virker InBody?

Inbody benytter seg av en teknologi som kalles BIA (Bioelektrisk motstand analyse). BIA er en metode som ved hjelp av elektriske signaler kvantifiserer kroppssammensetningen.

Menneskekroppen består i hovedsak av total vannmengde i kroppen, proteiner, mineraler og fett. Verdiene på disse er relatert til helsen og de fysiologiske tilstandene i kroppen vår. Det er samtidig viktig å presisere at Inbody ikke sier noe om motoren i kroppen vår, nemlig O2 opptak og kapasitet i utholdenhetsaktiviteter.

Hvorfor benytte Inbody?

Ved å benytte Inbody vil man kunne få en kroppsanalyse og estimert status på sammensetningen av kroppen. Ved hjelp av målinger med Inbody vil man også kunne detektere endringer i kroppens sammensetning.

Parametrene som måles vil gi en indikasjon på om kroppen er i balanse eller ikke. Inbody kan benyttes i forhold til et helseperspektiv, men også som et verktøy i forbindelse med trening og resultatoppnåelse. Mange er opptatt av vekt, men det er sammensetningen, og den fysiske tilstanden på kroppen som er avgjørende.

Retningslinjer ved InBody-analyse:

1. Analysen bør ikke utføres like etter et måltid
I tilfeller der testpersonen nettopp har spist, bør testen utsettes ca. to timer fordi mengden av mat vil beregnes som vekt, og dermed kan påvirke analysen og gi unøyaktige resultater.

2. Toalettbesøk før analysen
Påse at testpersonen har vært på toalettet før testen. Selv om det ikke inkluderes som kroppssammensetningselementer vil volumet av urin og avføring inkluderes i vektmåling og kan gi feil i resultatet.

3. Unngå trening rett før analysen
Hard trening og raske bevegelser kan gi midlertidige endringer i kroppssammensetning.

4. Unngå badstue eller dusj rett før analysen
Analysen må ikke utføres rett etter testpersonen har dusjet eller tatt badstue da svette gir midlertidige forandringer av kroppssammensetning.

5. Unngå analyse ved menstruasjon
Ved menstruasjon opplever kvinner økt kroppsvæske, dette vil påvirke resultatene av analysen.

6. Re-testing krever samme forutsetninger som forrige test
Nye analyser bør utføres under tilsvarende forutsetninger som første gang for å gi nøyaktige og konsise resultatforutsetninger.

Kartlegging | Screening

Kartlegging/screening av idrettsutøvere er en metode for å undersøke hvilke basisferdigheter en utøver bør jobbe med for å optimalisere sine forutsetninger for utvikling og prestasjon.

Mange er opptatt av egen vekt, men det er sammensetningen, og den fysiske tilstanden på kroppen som er helt avgjørende for vekten.


Med et testresultat fra InBody 720 vil du se nøyaktige målinger av din kroppssammensetning, noe som er svært nyttig i en vektreduksjonsprosess, eller som ren motivasjon til å holde det fysiske aktivitetsnivået oppe.


InBody – En ny standard for måling av kroppssammensetning og kroppsanalyse.


I dag er InBody i bruk på sykehus, fedmeklinikker, hos kostholdsveiledere/ ernæringsfysiologer, og den benyttes i forskning.


InBody 720 er et måleinstrument som ved hjelp av bioelektrisk motstandsanalyse sender svake elektriske signaler gjennom menneskekroppen og kartlegger muskelmasse, fettprosent, stoffskifte, kroppsbalanse osv. Testen tar bare et par minutter, er helt trygg og meget nøyaktig.

BIA – Bioelektrisk Impendans Analyse eller Bioelektrisk Motstands Analyse, er en teknikk hvor motstand blir målt ved hjelp av svake elektriske signaler som sendes gjennom kroppen. De elektriske signalene strømmer gjennom væsken i kroppen, og måler ulilk motstand i muskulatur, fettvev og væske.

Tidligere BIA målinger

En kropps-komposisjons-analyse basert på BIA metoden måler kroppsvæske basert på at på at kroppen er en sylinder. Kroppsvæske inni sylinderen beregnes ved hjelp av “motstand/lengde” og “volum=masse/lengde”. For å måle kroppsvæske ved hjelp av BIA metoden må motstand og lengde måles, dette kalles motstands-index. Ved hjelp av kalkulert kroppsvæske estimeres den fettfrie massen, og ved å trekke fra den fettfrie massen fra kroppsvekt kan kalkuleres fettprosent. Kjernen av BIA metoden er nøyaktig måling av motstand.

BIA måling med InBody

Når kroppsvæske blir målt med en enkelt motstandsmåling, som basers på at hele kroppen er en sylinder, er sannsynligheten for feilmargin tilstede. Distribusjon av kroppsmasse og stoffskifte varierer mellom armer, ben og overkropp og kan ikke bli identifisert i en enkelt måling. InBody separerer kroppens sammensetning som 5 forskjellige sylindre, armer, ben og overkropp og måler motstand separat for hver enkelt del og dermed er nøyaktigheten på målingen svært god.

 • InBody er den eneste måleinstrumentet som IKKE bruker estimering av fett og muskulatur basert på historiske data eller kjønn og alder.
 • InBody viser 3 typer fett, depot fett, viceralt fett og underhudsfett (kalipertest venstre biceps)
 • InBody er det eneste måleinstrumentet  som beregner idealvekt og samtidig tar hensyn til personens muskelmasse.
 • InBody er det eneste måleinstrumentet som måler skjelletmuskulaturen som er den muskulaturen som endres via fysisk aktivitet.
 • InBody er det instrumentet med lengst analysetid og som måler med flest frekvenser.
 • Flere konkurrerende maskiner bruker BMI som normal, dette er målemetoder som er på vei ut.
 • Man trenger ikke å være standard eller atletisk for å få like resultateter, da dette ikke registreres inn på InBody.
 • InBody har en større rekkevidde (range) på sin måling av viceralt fett.
 • InBody lagrer de 10 siste testene på resultatskjema.
 • InBody viser liv-hoftevidde og ødem.

Kartlegging

Trondheim Idrettsklinikk ved Toppidrettssenteret tilbyr nå i samarbeid med Olympiatoppen kartlegging av utøvere. Vi har utviklet kartleggingsbaterier tilpasset de ulike idrettene. Ut fra kartleggingen får utøverne egne treningsprogram som følges.

Programmene bør utvikles i samråd med utøver og eventuelt trener, for å kunne relatere dette mest mulig mot hvilke ferdigheter utøveren skal/ bør utvikle for å bedre prestasjonen. Man ser svært gode resultater blant de som har gjennomført disse kartleggingene, og har vært flinke til å gjennomføre de programmene de får.

Vi presiserer at vi ikke skal overta trenerens funksjon, men at denne kartleggingen og treningsprogrammene vil være et supplement til den vanlige treningen.

Metode

Vår screening kombinerer kunnskap fra FMS (Functional Movement Screening) og egenutviklede tester som er mer spesifikt rettet mot den enkelte idretten.

Kartleggingen starter med en registering av skadehistorikk, og en samtale med utøver/ trener om hva utøveren er god på, og hva han/ hun bør bli bedre på. Deretter gjennomføres et standardisert kartleggingsprogram basert på FMS, samt de mer spesifikke testene. Utøverne scores fra 0-3 i de ulike ferdighetene, og man ser derfor lett hvor tiltakene bør settes inn.

Man får også ut en totalscore, som dermed lett kan sammenlignes og gjør det mulig å følge utviklingen også på disse ferdighetene. Ut fra kartleggingen får utøverne egne treningsprogram som følges. Utøveren bør følges opp 2-3 ganger i løpet av en sesong, for å kunne kontrollere utviklingen og legge inn progresjon i treningsprogrammet.

Priser

En stk kartlegging, inkludert program:
2 timer =  1.500,-

Oppfølging for kontroll og progresjon:
1 time = 800,-

Det kan avtales egne avtaler med lag- og foreninger.

Mer info kommer snart
Mer info kommer snart