Hege Mandal

Hege Mandal

  Fysioterapeut | Trondheim Idrettsklinikk

  Mini CV:

  Utdannet fysioterapeut ved HiST.
  Erfaring fra kommunehelsetjeneste, med pasienter i alle aldre, individuelt og i grupper.
  Fullført utdanningen «Spesialist i Arbeidshelse» ved HiNT, og ansatt ved Friskgården AS, gjennom tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering (NAV Arbeid).
  Jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut med refusjonsrett fra HELFO siden 2002.
  Fysioterapeut/fysisk trener i EBBA-studien; forskning på brystkreft og trening.
  Trener langrenn for aldersgruppene 7-15 år i ca 15 år

  Spesialisering / kompetanse:

  Bred erfaring innen ortopedi, revmatologi, nevrologi og geriatri. Jobbet mye med langtidssykemeldte pasienter med sammensatte lidelser, ofte gjennom tverrfaglig samarbeid. Benytter «Kognitiv Rehabiliteringsterapi», med fokus på kommunikasjon og aktiv behandling.

  Egne idrettserfaring:

  Langrenn og friidrett i barne -og ungdomsårene.
  Norges Hundekjørerforbunds A-lag, Nordisk stil
  Flere titler i NM, Nordisk, EM og VM i Hundekjøring, Nordisk stil.

  Egne interesser:

  Småviltjakt/fuglehund, løping, ski, basistrening.

  Tilbake